مهارتهای زیر می توانند برای صعودی بهتر و کم خطرتر در برنامه های کوهنوردی یاری مان نماید:


1. افزایش مهارت های فنی
- توانایی کار با کرامپون و تبر یخ در شیب کم و زیاد
- توانایی سنگنوردی
- توانایی همطنابی در یک تیم پیمایش کننده یخچال
- توانایی حمایت افراد با طناب
- توانایی فرود با ابزار و بدون ابزار بر روی طناب
- توانایی صعود بر روی طناب های ثابت با کمک ابزارهای یکطرفه نظیر یومار

 

 

- آشنایی با صعود کرده ای
- دیدن دوره های بهمن شناسی و کار با زنده یاب
- دارا بودن تجربه زندگی در کمپ و چادر
- آشنایی با مسیریابی در یخچال
- دیدن دوره های کمک های اولیه و امداد


2. کسب تجربه از کوه های ساده و کم ارتفاع تر به کوه های مرتفع و دشوار.


3. فراگیری مهارت تصمیم گیری و مدیریت زمان با همراهی راهنمایان و سرپرستان واجد شرایط، در بلندمدت.


4. آشنایی با شرایط بدن در ارتفاع و برنامه های بلندمدت که طی آن نیاز به رفت و برگشت بین کمپ ها، بارکشی (حمل کوله پشتی) و هم هوایی وجود دارد.


منبع: اینجا